Съвместната ни работа протича под формата на събеседване, които ви помагат да се завърнете към своята същност и да преоткриете себе си. Заемаме се със задачата да определим трудностите, противоречията, невидимите за вас неща, които ви възпират да бъдете себе си – истински и свободни. Намираме разрушителните убеждения, вярвания и модели на поведение, които ще се постараем да преработим и преобърнем в нови и градивни такива. Как възприемаме различните обстоятелства, преосмисляме ли, по какъв начин избираме да продължим, как се придвижваме напред са условностите, които ни обогатяват. Осъзнаваме, избираме, пробваме, организираме, действаме по различни задачи, наблюдаваме резултатите, радваме се на постиженията и живота.

Всичко, което споделяте по време на нашите срещи остава между вас и мен, освен в случаите, когато вие сами не сметнете за нужно да споделите с друг човек.

Индивидуално консултиране


Индивидуалното консултиране има за цел да определи задачите, проблемите за разрешаване, които стоят пред вас и намиране на най-добрите градивни решения, съобразно вашата индивидуалност.

Първата консултация е опознавателна и има за цел да набележи проблемите, обстоятелствата, силните страни и целите. Ще имате възможност да ми разкажете това, което ви вълнува и как бихте искали да ви помогна в пълно доверие и дискретност. Ще определим най-удобният за вас начин, по който да продължим съвместната ни работа. Тази първа среща ми дава възможност да направя преценка на ситуацията, в която се намирате в момента, проблемите за разрешаване, вашите силни страни, времето и възможностите, с които разполагате, както и готовността за сътрудничество.

В последствие започва и нашата същинска работа, в която вие ще участвате активно, ще имате възможност да опознавате себе си от различни гледни точки, ще изразявате своята индивидуалност и ще осъзнавате вашата действителност. Ще се движим по план, който винаги може да се променя, в зависимост от Вашата личност и бързина на напредване. Би било чудесно, ако вашите близки ви подкрепят, а още по-хубаво, ако участват с вас, но не е задължително. В мое лице ще намерите разбиране и уважение без да чувствате осъждане. Ако имате желание да промените живота си, с вашата решителност и последователност ще дадете положителен пример на обкръжението, в което се намирате.

Онлайн консултиране


Онлайн консултирането протича както при индивидуалните консултации на живо и има същата продължителност. Начинът на работа е същият както при консултирането в кабинета, но не се налага да се придвижвате, да губите време в път и да имате допълнителни транспортни разходи. Онлайн консултирането дава възможност да проведем нашите срещи в удобно време, от всяка точка на света.

Първа консултация – 60 мин.

Консултация, като част от пакет консултации – 60 мин.

Консултация, като част от индивидуални програми – 60 мин.

Заплащането се извършва предварително по банков път.

Индивидуални програми


Индивидуалните програми са програми се разработват специално за вас, в зависимост от поставените цели. Те започват с първа опознавателна консултация, в която се определят всички важни елементи, с които ще работим. Програмите се разработват с различна продължителност и това зависи от вашата индивидуалност, времето с което разполагате, поставените задачи, потребността ви от развитие, набора от знания, с които разполагате, изградените досега навици и др.

Темите, върху които можем да работим са личностно развитие и израстване, себепознание, самоувереност, самоусъвършенстване, призвание, смисъл на живот, подобряване на взаимоотношенията с околните, здравословен начин на живот, разчистване на ненужното в живота, в материален и психологически план, естетика на средата – дом, работно място, заобикаляща среда.

Индивидуална програма – 1 месец или 3 месеца.

Заплащането се извършва предварително по банков път на части или на цялата сума, в зависимост от предварителното ни договаряне.